Archive of Issues
Archive of Narrations
Syndic Literary Journal

Poetry & Photographs by Dariusz Pacak

 

“The Art of Breaking in Ox”

 

by Dariusz Pacak

 

 

 

THE ART OF BREAKING IN OX                         SZTUKA UJEŻDŻANIA WOŁU

for majority                                                                   dla większości

the bell of enlightenment                                            dzwon przebudzenia

doesn’t express M-U                                                    nie wypowie M-U

stone  remain                                                                 kamień pozostanie

deaf                                                                                  głuchy

flower’s joy- dumb                                                         radość kwiatu- niema

inward voice as                                                               wewnętrzny dźwięk

glimmering                                                                      migotliwym

shadow of Reality                                                           cieniem Rzeczywistości

and perceived world only                                              a spostrzegany obraz

like her curtain                                                                jej przesłoną

for majority                                                                     dla większości

 

 

 

Compiled/Published by LeRoy Chatfield
History of Syndic
Write Letter / Contact Publisher
© all photos/text

Archive of Issues

Archive of Narrations