Archive of Issues
Archive of Narrations
Syndic Literary Journal

A Vast Confusion

Narrated by Germain Droogenbroodt

(English & Dutch)

Spain

A Vast Confusion

Long long I lay in the sands

Sounds of trains in the surf
in subways of the sea
And an even greater undersound
of a vast confusion in the universe
a rumbling and a roaring
as of some enormous creature turning
under sea and earth
a billion sotto voices murmuring
a vast muttering
a swelling stuttering
in ocean’s speakers
world’s voice-box heard with ear to sand
a shocked echoing
a shocking shouting
of all life’s voices lost in night
And the tape of it
somehow running backwards now
through the Moog Synthesizer of time
Chaos unscrambled
back to the first
harmonies
And the first light

 

 

Een geweldige verwarring

Lang, lang lig ik in het zand

Geluiden van treinen in de branding
in de metro’s van de zee
En een nog grotere onderklank
van een geweldige verwarring in het universum
een gerommel en een gebrul
als van een enorm schepsel dat draait
onder zee en aarde
een miljard zachte, murmelende stemmen
een enorm gemompel
een aanzwellend gestotter
in de luidsprekers van de oceaan
het strottenhoofd van de wereld gehoord met het oor tegen het zand
een schokkende echo
een vreselijk geschreeuw
van al de stemmen van het leven, verloren in de nacht
En de geluidsband ervan
loop nu op een of andere manier achterwaarts
door de Moog Synthesizer van de tijd
Ontwarde chaos
terugkeer naar de eerste
harmonieën
En het eerste licht.

Lawrence Ferlinghetti

Vertaling Germain Droogenbroodt

 

 

Compiled/Published by LeRoy Chatfield
History of Syndic
Write Letter / Contact Publisher
© all photos/text

Archive of Issues

Archive of Narrations